Moravský kras

RS Sloup »  Kudy, kam a jak »  Moravský kras

CHRÁNĚNÁ KRAJINNÁ OBLAST MORAVSKÝ KRAS

Moravský kras patří mezi nejvýznamnější krasové oblasti ve střední Evropě. Na celém území je známo více než 1100 jeskyní, z nichž je pět přístupných veřejnosti. Punkevní jeskyně s možností plavby na podzemní říčce Punkvě spojené s prohlídkou dna propasti Macocha, Kateřinská jeskyně, která je známá unikátními hůlkovými stalagmity, jeskyně Balcarka s bohatou a barevnou krápníkovou výzdobou a Sloupsko-šošůvské jeskyně, tvořené mohutnými chodbami a podzemními propastmi. Citováno a další aktuální informace na www.moravskykras.net/…ky-kras.html

Základní informace o zpřístupněných jeskyních

Rezervace vstupenek provádí Ústřední informační služba Skalní Mlýn tel.: 516 413 575, 516 415 379 nebo na adrese:uismk@ca­vemk.cz

JESKYNĚ SLOUPSKO-ŠOŠŮVSKÉ
pěšky 15 min kolo 5 min auto 2 min

Jeskyně představují jedny z nejlépe zpřístupněných krasových jevů ve Střední Evropě. Před vchodem se tyčí 20 m vysoká izolovaná skála zvaná Hřebenáč. Jeskyně tvoří souvislý systém horizontálních chodeb, síní a dómů vyvinutých ve dvou hlavních úrovních nad sebou, sledujících tektonické poruchy a spojených podzemními propastmi hlubokými až 80 m. Celková délka je 4165 m, délka turistické trasy 1 110 m. Již v druhé polovině minulého století se nacházely ve Sloupských jeskyních četné kosterní pozůstatky velkých pleistocénních zvířat, zvláště jeskynních medvědů, jejichž kostry jsou nyní chloubou celé řady evropských muzeí.

PUNKEVNÍ JESKYNĚ
pěšky 2,5 hod kolo 40 min auto 20 min (jede se jinudy)

Punkevní jeskyně představují výtokové jeskyně podzemní řeky Punkvy, která svými zdrojnicemi zasahuje až do ponorových oblastí u Sloupu a Holštejna. Tvoří dvě rovnoběžné větve vybíhající z propasti Macochy. Severní větev reprezentovaná suchou částí Punkevních jeskyní tvoří několik dómů a chodeb navzájem oddělených sifony. Do této části byla proražena štola, nynější vstupní prostora do Punkevních jeskyní. Touto štolou začíná návštěvní okruh dlouhý asi 1400 metrů probíhající dómy, sifony a síněmi s bohatou krápníkovou výzdobou. Turistická trasa vede až na dno 138,4m hluboké propasti Macochy. Ze dna Macochy pokračuje turistická cesta uměle rozšířenou Povodňovou chodbou k podzemnímu řečišti Punkvy. Na něm prožívají návštěvníci atraktivní plavbu na člunech v délce asi 400 m. Masarykovým dómem vrcholí prohlídka podzemních krás Macochy a Punkevních jeskyní. Odtud odvážejí čluny návštěvníky a po krátké cestě doplouvají do přístaviště v Pustém žlebu nedaleko vchodu do zpřístupněných systémů Punkevních jeskyní.

PROPAST MACOCHA
pěšky 3 hod kolo 50 min auto 15 min (jede se jinudy)

Světoznámá 138,4 m hluboká propast, která vznikla zřícením klenby původního obrovkého dómu naskýtá úchvatný pohled jak z můstků v horní části, tak ze dna, kde ústí suchá trasa punkevních jeskyní. Můstky – Horní a Dolní se nacházejí ve výšce 90m a 138m nad dnem Macochy. Horní část Macochy je porostlá listnatými a jehličnatými stromy a keři, které sestupují až k okraji převislých stěn dolní části propasti. Dolní část Macochy je křižovatkou několika jeskynních chodeb. Při úpatí kužele vyvěrá z úzké puklinové chodby, nazvané Jalové koryto, řeka Punkva. Míjí Horní jezírko (hloubka asi 13 m) a vtéká do Dolního jezírka nadrženého pod protější stěnou.

JESKYNĚ BALCARKA
pěšky 1,5 hod kolo 25 min auto 7 min

Jižně od Ostrova u Macochy, při východním okraji vápenců Moravskéha krasu, v jádru malebného skalního hřbetu Balcarova skála, je skryta půvabná krápníková jeskyně Balcarka. Na 700 m dlouhé podzemní trase je návštěvník okouzlen velkým bohatstvím krápníkové výzdoby nevšedních tvarů a pestrých barev. Mimořádná pestrost krápníkové výzdoby, bohaté archeologické a paleontologické nálezy, typicky vyvinuté povrchové tvary, význačné druhy květeny a malebnost krajiny v nejbližším okolí činí z jeskyně Balcarky jedno z nejzajímavějších míst v Moravském krasu.

KATEŘINSKÁ JESKYNĚ
pěšky 3 hod kolo 50 min auto 15 min (jede se jinudy)

Přitažlivá svými obrovskými podzemními dómy, které patří k největším v Moravském krasu. Později objevené úseky jeskyně jsou bohatě vyzdobeny krápníky, zvláště vysokými hůlkovými stalagmity.