Památky

RS Sloup »  Kudy, kam a jak »  Památky

Hrady a zámky v blízkém okolí

BLANSKO – zámek
pěšky 3,5 hod kolo 1 hod auto 15 min

Renesanční zámek stojí na místě původního gotického manského dvora zmiňovaného v pramenech ve 14. století. Budova má čtyřkřídlovou dispozici s vnitřním obdélníkových nádvořím s pilířovými arkádami. Renesanční podobu dostal zámek počátkem 17.století. Vystavěn v létech 1604 – 1605 Janem Žalkovským ze Žalkovic. Podroben četným přestavbám. V r. 1695 Gellhorny dostavěna zámecká věž s hodinami, vnitřní dispozice upravena za Salmů v 19. století. V r. 1969 provedena generální oprava zámku se snahou vrátit budovu čistotě renesančního stylu. Sídlo Muzea Blansko.

BOSKOVICE – zámek
pěšky 4 hod kolo 1 hod auto 15 min

Byl postaven v letech 1819–1826 v místech, kde stával zrušený barokní klášter. Jeho vnější fasády byly upraveny v empírovém slohu, v té době již doznívajícím. Vnitřní zařízení místností odpovídá módě 19. století, která postupné napodobila všechny historické slohy. Monumentální Hudební sál je vyzdoben malbou z roku 1930.

BOSKOVICE – hrad
pěšky 4 hod kolo 1 hod auto 15 min

Vybudován byl pravděpodobně ve 13. stol. (podle pověsti založen Velenem), obydlen byl do roku 1729. Prvními držiteli hradu byli páni z Boskovic (vymřeli roku 1597), kteří byli na krátkou dobu vystřídáni pány z Kunštátu a Jiřím z Poděbrad, dalšími Ederové ze Štiavnice, rytíři ze Zástřizl, hrabata z Ditrichštejna, posledními pak hrabata z Mensdorff – Pouilly. Hrad je obehnán poměrně zachovalými hradbami se střílnami, v nichž lze nalézt několik zarytých kamenných koulí, stop po dobývání hradu v dávné minulosti. Nad branou do hradu jsou umístěny tři desky se znakem Zástřizlů s českými nápisy z roku 1568. V hořejším rohu brány se uchovala dřevěná kladka – zbytek dřevěného mostu přes dnes zasypaný hradní příkop.

RÁJEC
pěšky 2,5 hod kolo 30 min auto 10 min

Raně klasicistní zámek nechali vybudovat Salmové v letech 1763–1769. Projekt stavby je patrně dílem moravského architekta F. A. Grimma (1710–1787), který použil také starší návrhy málo známého Itala A. Beduzziho. Zámecké interiéry se vyznačují množstvím velmi kvalitního vybavení, zejména ukázkami uměleckého řemesla různých oborů a obrazy, zvláště od nizozemských umělců.

LYSICE
pěšky 4,5 hod 1,5 hod auto 20 min

Dnešní podoba zámku v Lysicích je výsledkem řady přestaveb. Původní středověká tvrz byla renesančně přebudována po polovině 16. století. V první polovině l8.století byla stavba upravena barokně a o sto let později empírově. Po roce 1833 vznikla pro Lysice charakteristická pergola. Zámecké interiéry jsou stylově vybaveny a navozují atmosféru 1. poloviny 19. století.

KUNŠTÁT – zámek
pěšky 7,5 hod kolo 3,5 hod auto 40 min

Kunštát je nejstarší dochované kamenné šlechtické sídlo na Moravě. Jeho zrod spadá do první třetiny 13.století, tedy pozdněrománský palác. Jeho průčelí i průčelí vrcholně gotické si lze prohlédnout právě na nádvoří zámku za barokními arkádami. Interiér tohoto paláce je součástí prohlídkového okruhu spolu se zámeckými reprezentačními prostory, kde pokaždé najdete něco nového. Renesanční zámek obklopený anglickým parkem s romantickými stavbami byl zpřístupněn veřejnosti na jaře 2005. Interiérová expozice je věnována dějinám zámku, jeho majitelům a okolí Kunštátu. Pod jižními zdmi zámku je unikátní historický psí hřbitov, kde odpočívají zámečtí psi, kteří sídlo hlídali na počátku 20. století.